La recerca del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona gira entorn a com és i com funciona el territori a totes les escales d’estudi possibles, des de la local fins a la planetària. Un centenar llarg de persones alternen la tasca docent amb la investigadora, conformant els Grups de Recerca adscrits al departament.

El Departament publica conjuntament amb la Secció de Geografia de la Universitat de Girona la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica, que té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins.