Des del seu reconeixement l’any 1997, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha portat a terme dos plans de recerca i de transferència del coneixement que li han permès de situar-se en un entorn competitiu comparable a altres universitats de característiques i dimensions similars. La unitat bàsica de recerca de la UVic són els grups de recerca. Actualment n’hi ha 19, cinc dels quals compten amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya.

Campus de Miramarges