Universitat de Barcelona

 

Publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad investigadora del profesorado de la Universitat de Barcelona.

Subcomunidades

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [29] Antropologia Social [206] Arts Visuals i Disseny [104] Arts i Conservació-Restauració [126] Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual [630] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [30] Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia [125] Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals [825] Biologia, Sanitat i Medi Ambient [298] Biomedicina [180] Bioquímica i Biomedicina Molecular [297] Bioquímica i Fisiologia [133] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [21] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [231] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [38] Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques [157] Ciència dels Materials i Química Física [295] Ciències Clíniques [421] Ciències Fisiològiques [234] Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació [399] Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu [21] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [24] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [83] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [4] Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica [167] Didàctica i Organització Educativa [295] Dinàmica de la Terra i l'Oceà [452] Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari [169] Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret [166] Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic [64] Dret Privat [80] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [2] ERE - Espai de Recerca en Economia [231] Econometria, Estadística i Economia Aplicada [405] Economia [339] Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica [138] Electrònica [289] Empresa [193] Enginyeria Química i Química Analítica [171] Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica [202] Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica [172] Filologia Catalana i Lingüística General [294] Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica [512] Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació [183] Filosofia [291] Fonaments Clínics [221] Física Aplicada [286] Física Quàntica i Astrofísica [1.139] Física de la Matèria Condensada [735] Genètica, Microbiologia i Estadística [796] Geografia [156] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [39] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [15] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [32] Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni [16] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [80] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [3] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) [59] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [17] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [4] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [9] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [2] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [5] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [24] Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial [332] Història de l'Art [193] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [28] Història i Arqueologia [864] IEB (Institut d’Economia de Barcelona) [146] ISGlobal - Institut de Salut Global de Barcelona [568] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [303] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil [323] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [188] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [52] Institut de Biomedicina (IBUB) [39] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [140] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [16] Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) [56] Institut de Recerca TransJus [27] Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) [4] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [26] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [204] Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos [153] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [129] Matemàtiques i Informàtica [274] Medicina [831] Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada [249] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [325] Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia [196] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [0] Odontostomatologia [713] Patologia i Terapèutica Experimental [204] Podologia [234] Psicologia Clínica i Psicobiologia [473] Psicologia Social i Psicologia Quantitativa [460] Química Inorgànica i Orgànica [161] Seminari Pere Mata [68] Sociologia [395] Teoria i Història de l'Educació [280] Treball Social [23] UB BUSINESS [3] UB RISKCENTER [15] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [169]

Los materiales de investigación de la Universitat de Barcelona (UB) en RECERCAT se obtienen de las colecciones de Investigación del Dipòsit Digital de la UB.
Los miembros de la UB que esten interesados en publicar materiales de investigación pueden contactar con recercat@ub.edu o consultar las siguientes indicaciones.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB